واژگان

مانهوا

به ویکیتو خوش آمدید
همه
Print


مانهوآ

مانهوآ (만화-manhwa) معادل کره‌ای مانگاست و عبارتیست کره‌ای برای کمیک. درست مثل عبارت ژاپنی، وقتی از عبارت کره‌ای استفاده میکنیم، منظورمون تمام انواع کمیک‌هاست، چه کره‌ای چه ژاپنی و یا هر کشور دیگه‌ای؛ اما وقتی تو زبان انگلیسی استفاده میشه، منظور فقط کمیک‌هاییه که خاستگاهشون برای کره‌ست و کره‌ای هستن.


مَنهوآ 

مَنهوآ (ساده شده: 漫画 – سنتی: 漫畫 – manhua) معادل چینی مانگاست و عبارتیست چینی برای کمیک. درست مثل عبارات ژاپنی و کره‌ای، وقتی از عبارت چینی استفاده میکنیم، منظورمون تمام انواع کمیک هاست، چه چینی چه کره‌ای چه ژاپنی و یا هر کشور دیگه‌ای؛ اما وقتی تو زبان انگلیسی استفاده میشه، منظور فقط کمیک هاییه که خاستگاهشون برای چینه و چینی هستن.


ریشه

خود عبارت ژاپنی (مانگا) برمیگرده به هنرمندی ژاپنی به نام کاتسوشیکا هوکوسای.


در آمریکای شمالی

تو آمریکای شمالی، از مانهوآ برای اشاره به کمیک‌های کره‌ای مثل My Sassy Girl و Island استفاده میشه.

قبلی مانگا
فهرست مطالب