ناول هنر شمشیرزنی آنلاین جلد اول

اطلاعات

(دیدگاه کاربر 10)

در این نوع بازی‌ها به جای اینکه تصویر در برابر چشمان بازیکن نمایش داده شود، تصویر، صدا و تمام حس‌های بدن مستقیما به مغز فرستاده می‌شود و بازیکن خود را در دنیایی واقعی حس می‌کند. اولین بازی در این سبک «هنر شمشیرزنی آنلاین» نام دارد. این داستان درباره شمشیرزنی به نام کیریتو و ماجراهای او در این بازی مرگ است.

قسمت ها توضیحات قیمت خرید
22 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
23 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
24 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
25 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
21 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
20 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
19 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
18 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
17 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
16 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
15 1,000 تومان