ناولتو ، مرجع ناول های شرقی
ناولتو ، مرجع ناول های شرقی

ناول هنر شمشیرزنی آنلاین جلد اول

در این نوع بازی‌ها به جای اینکه تصویر در برابر چشمان بازیکن نمایش داده شود، تصویر، صدا و تمام حس‌های بدن مستقیما به مغز فرستاده می‌شود و بازیکن خود را در دنیایی واقعی حس می‌کند. اولین بازی در این سبک «هنر شمشیرزنی آنلاین» نام دارد. این داستان درباره شمشیرزنی به نام کیریتو و ماجراهای او در این بازی مرگ است.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
قسمت ها توضیحات قیمت خرید
22 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
23 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
24 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
25 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
21 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
20 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
19 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
18 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
17 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
16 اطلاعات

مترجم : ماهورا
ویراستار : نیلوفر

1,000 تومان
15 1,000 تومان