کمدی اثری است که در بیننده شادی و نشاط ایجاد کند و به خوبی و خوشی به پایان برسد.

اما غنای یک اثر طنز به مفهومی بستگی دارد که به واسطه آن ، تماشاگر به خنده افتاده.

انواع مختلفی کمدی وجود دارد ، که هر یک به شیوه ای در بیننده شادی و خنده ایجاد می کنند.

برای مثال در کمدی های تلخ و سیاه ، خنده از رخ دادن یک ماجرای جدی ، ایجاد می شود و حتی گاه ، پایان تلخی هم دارد.

اما عامل مشترک در همه انواع طنز ، وجود رگه های مضحک در رفتار و عملکرد انسان هاست.

و نیز کوشش در جهت خنداندن تماشاگر ، به واسطه خطاها و ناکامی های آدم هایی کمی کند

ذهن تر از خود آنان و یا باهوش تر از خود آنان.

در حالت اول ، تماشاگر خود را برتر از قهرمان کمدی می پندارد و به این حس برتری دامن می زند.

و در حالت دوم که قهرمان از او برتر است ، جهان را از چشم او می بیند.

مشاهده همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36
یه روز کیم دوکجا میبینه افتاده تو وب ناول موردعلاقش. باید چیکار کنه که بتونه زنده بمونه؟ اینجا دنیاییه که غرق مصیبت و خطره. نقطه قوتش ینه کل داستان رو میدونه. اما اون تنها کسیه که تا آخر این داستان رو خونده. حالا وقتشه ببینیم چطور از این اوضاع خر تو خر و اون همه خطر جون سالم به در میره. یا اصلا از پسش برمیاد...؟
هیراساوا کازوکی، یک دانشجوی معمولی وقتی به خودش اومد دید توی بدن یکی از شخصیت‌های بازیه. بدتر اینکه توی بدن

ناول پرچم های مرگ من

چپتر 1 منتشر شد
لایت ناولرایگان