نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36
نژاد انسان در حال جنگ با دالکی های شرور است و هنگامی که آنها بیش از هر زمان دیگری به کمک نیاز داشتند ، آنها شروع به جلو آمدن کردند. انسانهایی که صدها سال در سایه ها پنهان شده بودند ، افرادی با توانایی. کوین همه چیز را به خاطر جنگ ، خانه اش ، خانواده اش از دست داده بود و تنها چیزی که به او به ارث رسیده بود یک کتاب قدیمی است..