3
رتبه بندی شما
رتبه بندی
zero and hero میانگین 3 / 5 از 2 رای
رتبه بندی
جایگزین
صفر و قهرمان
ژانر (ها)
نوع
وب ناول