4.2
رتبه بندی شما
رتبه بندی
Supreme Magus میانگین 4.2 / 5 از 5 رای
رتبه بندی
جایگزین
ابر جادوگر
ژانر (ها)
نوع
وب ناول