4.5
رتبه بندی شما
رتبه بندی
My Dad Is Too Strong میانگین 4.5 / 5 از 2 رای
رتبه بندی
جایگزین
پدر من قوی است
ژانر (ها)
نوع
مانهوا